Aby otrzymywać najtańsze bilety, wyłączaj Twój program blokujący reklamy w czasie wyszukiwania i nabycia biletów.
Większość internetowych biur podróży korzystają ze specjalnych łączy do śledzenia kliknięć na swoje oferty. AdBlock i podobne wtyczki blokują te łącza i ukrywają oferty od ponad 50% biur.

Tanie loty z dziesiątek serwisów rezerwacyjnych

W obie strony
W jedną stronę
Multi-city
Wyszukujemy i porównujemy ceny lotów z 1044 linie lotnicze i wielu stron rezerwacyjnych

Regulamin serwisu

(Wersja 2 z 20.01.2012. Jeśli nie zgadzasz się z którymikolwiek zapisami poniżej, prosimy o niekorzystanie z naszych serwisów internetowych.)

Co robimy dla Ciebie

My (Go Travel Un Limited, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością założona w Hongkongu oraz jej spółki zależne, dalej określane łącznie jako Go Travel) zarządzamy kilkoma serwisami internetowymi umożliwiającymi użytkownikom wyszukiwanie biletów lotniczych, pokojów hotelowych i samochodów do wynajęcia: www.JetRadar.com, www.GoCheap.Travel (po angielsku).

Za każdym razem gdy wysyłasz zapytanie do naszej wyszukiwarki, kontaktujemy się z wieloma naszymi partnerami – w tym, ale nie wyłącznie, dostawcami usług, liniami lotniczymi, hotelami, biurami podróży [dalej określanymi łącznie jako Nasi Partnerzy] – w celu dostarczenia nam listy dostępnych ofert; następnie sortujemy zebrane wyniki i prezentujemy je Tobie. Możesz wyszukiwać, filtrować i przeglądać wyniki wyszukiwania, aż do momentu, gdy znajdziesz odpowiednią ofertę i klikniesz odpowiedni rekord na liście. Wówczas następuje przekierowanie do Naszych Partnerów i wszystkie pozostałe interakcje odbywają się za ich pośrednictwem, a nie poprzez Go Travel.

Stale aktualizujemy naszą stronę internetową, sposób w jaki prezentujemy na niej informacje i dodajemy/usuwamy Partnerów pojawiających się w wynikach wyszukiwania. Robimy to według własnego uznania.

Oferujemy usługi użytkownikom na zasadach niekomercyjnych. Komercyjne wykorzystanie naszego serwisu jest dozwolone po zapisaniu się do naszego Programu Afiliacyjnego.

Czego dla Ciebie nie robimy

 • Nie sprzedajemy biletów / nie zajmujemy się obsługą rezerwacji / itp.. Nasza serwis internetowy umożliwia Ci jedynie wyszukiwanie produktów turystycznych, ale dokonujesz ich zakupu bezpośrednio u Naszych Partnerów na ich stronach internetowych. Dlatego też, w przypadku jakichkolwiek pytań, sugestii lub zapytań dotyczących rezerwowanych usług, prosimy aby je kierować bezpośrednio do Naszych Partnerów. Wszystkie wzmianki a Naszych Partnerach , włączając w to ich znaki handlowe i logotypy, są prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych.
 • Nie polecamy żadnych biletów / rezerwacji w porównaniu z innymi biletami / rezerwacjami. Dostarczamy narzędzie do porównywania ofert wraz informacjami zebranymi od Naszych Partnerów. Wszystkie decyzje zapadają po stronie użytkownika.
 • Nie polecamy żadnego z Partnerów w porównaniu z innym Partnerem. Z tego samego powodu jak wyżej.

Czego nie wolno Ci robić

 • Korzystać z naszego serwisu bez nadzoru rodzica lub opiekuna prawnego, jeśli masz poniżej 13 lat.
 • Wysyłać zautomatyzowane zapytania do naszej strony internetowej. Może to negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu internetowego i spowodować niezadowolenie innych użytkowników. Dotyczy to również spamu i zapytań mających na celu lub mogących zakłócić wydajność i działanie naszego serwisu internetowego.
 • Korzystać z naszych znaków handlowych [JetRadar, GoCheap.Travel], elementów designu, logotypów, treści informacyjnej, artykułów i pozostałej Własności Intelektualnej. Nasza Własność Intelektualna należy do nas i nie przyznajemy Ci licencji na jej wykorzystanie w jakimkolwiek celu. Wyjątkiem są dziennikarze i blogerzy, którzy mają pozwolenie na wykorzystanie naszych nazw handlowych i logotypów w celu oznaczenia Go Travel w swoich artykułach.
 • Wykorzystywać w niewłaściwy sposób Twoją relację z Go Travel. Nie masz prawa udawać, że działasz w imieniu Go Travel w jakimkolwiek charakterze, chyba że jawnie upoważnimy Cię do tego jako naszego Partnera Afiliacyjnego.

Jeśli uważasz, że zrobiliśmy coś źle

 • Naruszenie własności intelektualnej. Jeśli sądzisz, że naruszyliśmy Twoją Własność Intelektualną, prosimy o wysłanie szczegółowego wyjaśnienia na adres legal@aviasales.ru, abyśmy mogli je rozpatrzyć w rozsądnym terminie.
 • Rozstrzyganie sporów. Jednoznacznie rezygnujesz z prawa samodzielnego wniesienia sprawy do sądu (indywidualnie lub w ramach pozwu zbiorowego) i zgadzasz się, że wszystkie kwestie sporne będą rozstrzygane w sposób wiążący przez Hong Kong International Arbitration Centre.

Wyłączenie gwarancji i zastrzeżenia

 • Usługa wyszukiwania podróży jest dostarczana użytkownikom na zasadzie "tak jak jest" bez żadnych gwarancji, włączając w to gwarancję zgodności z przeznaczeniem. Podczas korzystania z tej usługi dostarczane są ogólne informacje, które nie uwzględniają specyficznych wymagań użytkowników. Wszelkie prezentowane przez nas informacje dotyczące biletów/rezerwacji pochodzą od Naszych Partnerów – nie weryfikujemy tych informacji pod kątem do ścisłości, dostępności, stosowalności, zgodności z Twoim potrzebami lub obywatelstwem / statusem wizowym, itp.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za aktualność informacji będących poza naszą kontrolą takich jak: kursy wymiany walut, pogoda, strefy czasowe i różnice w czasie, czas podróży, itp. Informacje publikowane w przewodnikach miejskich mogą być nieprecyzyjne, dlatego korzystasz z nich na własne ryzyko.
 • Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek czynności wykonane przez Ciebie na podstawie informacji prezentowanych lub implikowanych na naszej stronie internetowej.
 • Ponieważ niczego nie sprzedajemy (patrz wyżej), nie możemy zagwarantować dostępności biletów lub rezerwacji oraz tego, że cena dostarczona nam przez Naszych Partnerów będzie tą samą ceną, którą zapłacisz.
 • Nie gwarantujemy tego, że wyświetlane na naszym serwisie ceny zawierają wszystkie koszty i opłaty, w tym, ale nie wyłącznie, opłaty lotniskowe, opłaty paliwowe, podatki od wylotu, opłaty za bagaż rejestrowany, opłaty manipulacyjne za płatność kartą kredytową, itp.
 • Nie gwarantujemy satysfakcji z lotu lub rezerwacji, ponieważ świadczenie tych usług jest poza naszą kontrolą.
 • Teoretycznie, nasz serwis internetowy przez krótki okres może nie być dostępny lub może nie reagować na zapytania. Choć jest to mało prawdopodobne, w przypadku wystąpienia takiej sytuacji nie będziemy odpowiedzialni za żadne niedogodności poniesione przez użytkowników.
 • Możemy dokonywać zmian tego regulaminu serwisu w dowolnym czasie bez uprzedzenia.

Ograniczenie odpowiedzialności

 • Ponieważ nie pobieramy od Ciebie żadnych opłat, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo w Twoim kraju, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku Twojego korzystania z serwisów internetowych Go Travel lub za szkody wynikające z dowolnego aspektu Twoich kontaktów z Naszymi Partnerami.

Odszkodowanie

 • Wyrażasz zgodę na wypłatę odszkodowania na rzecz Go Travel w przypadku jakichkolwiek roszczeń, szkód, strat, itp. zgłoszonych przez strony trzecie w wyniku niewłaściwego wykorzystania stron internetowych oraz naruszenia Własności Intelektualnej Go Travel i Naszych Partnerów.

Postanowienia końcowe

 • Korzystanie z naszych serwisów internetowych podlega prawodawstwu Hongkongu.
 • Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu serwisu nie wyklucza ważności pozostałych postanowień Regulaminu.